• Psychologia,  Psychoterapia

  HEKSAFLEX ACT- Model elastyczności psychologicznej. 

  Czym jest Heksaflex? To 6 kluczowych procesów  stanowiących o naszych życiowych umiejętnościach adaptacyjnych, składających się na umieszczoną w samym centrum elastyczność psychologiczną.       Co wchodzi w skład tych 6 procesów?  Akceptacja- to otwieranie się na bolesne uczucia, pragnienia, emocje i robienie im miejsca.  Defuzja– to oddzielenie się od własnych myśli, zrobienie kroku w tył i przyglądanie się im, zamiast zanurzenia w nie. Twoje myśli nie zasłaniają Ci już świata.  Kontakt z chwilą obecną– to bycie obecnym, świadome koncentrowanie się na tym, co dzieje się w danym momencie.  Wartości– to dogłębne rozpoznawanie tego, co ważne. Jak chcesz, by wyglądało Twoje życie? Co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne? Jak chcesz postępować? Jak chcesz żyć?  Ja jako kontekst– to czysta świadomość. To ta część mnie, przygląda się swoim myślom,…

 • Psychologia,  Psychoterapia

  O Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach…

  Nurt psychoterapeutyczny jakim jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) powstał niejako w kontrze do podstawowych założeń terapii tradycyjnej, która to w dużej mierze koncentruje się na problemach. Z kolei Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach niesie pomoc terapeutyczną, która polega na tym, by klient w swoim umyśle, za pomocą własnych słów, samodzielnie zbudował taki wycinek swojej rzeczywistości, w której będzie miał możliwość ku temu, by zaspokoić swoje potrzeby w sposób przydatny i najbardziej sobie użyteczny. Ericksonowskie założenie, że każdy zna rozwiązania swoich problemów, tylko nie wie, że je zna stanowiło inspirację dla twórców nurtu. SŁOWA Dla mnie, logopedy zajmującego się językami i słowem – szczególnie ważne w TSR jest postrzeganie języka, jako…

 • Psychologia

  ACT-owe wprowadzenie, czyli o relacji słów kilka

  Od kilku lat, w Polsce widać bardzo duże zainteresowanie nurtem terapii zwanej ACT. Jest to, bardzo dobrze przebadana i ugruntowana w świecie naukowym forma pomocy psychoterapeutycznej.  ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania) to tzw. Trzecia Fala Behawioryzmu. To naprawdę świetna ewolucja terapii poznawczo-behawioralnej i co najważniejsze, jest skrojona na nasze czasy i potrzeby współczesnego człowieka. Człowieka, którego coraz trudniej włożyć w ciasne ramy diagnozy, bo wiele objawów cierpienia nawarstwia się, powiela i krzyżuje. Dlatego, co istotne – ACT odrzuca diagnozę stricte, stawiając na piedestale człowieka, jego uczucia i wartości. A wszystko to zaczyna się od cierpienia. To nieodłączny element naszego życia i żadne warunki zewnętrzne nie są w stanie zagwarantować nam,…