STOWARZYSZENIE PORADNIA POLONIJNA

***
Stowarzyszenie Poradnia Polonijna powstało z potrzeby wspierania Polaków na całym świecie, poprzez oferowanie specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. Zdajemy sobie sprawę, że dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej w języku polskim jest dla wielu naszych rodaków poza granicami kraju ograniczony. Nasze działania są wynikiem licznych projektów, spotkań i rozmów z Polonią, które pokazały nam, jak istotne jest zapewnienie wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, budowaniu zdrowych relacji między kulturami i pokoleniami, a także w radzeniu sobie z wyzwaniami adaptacji i migracji.
Naszym głównym celem jest zapewnienie Polakom mieszkającym poza granicami kraju dostępu do wysokiej jakości usług terapeutycznych. Wierzymy, że każdy zasługuje na profesjonalne wsparcie, które może pomóc w pokonywaniu życiowych trudności, przeciwdziałaniu izolacji, depresji, czy też problemom związanym z akulturacją i wynikających z trudności językowych.
Stowarzyszenie stawia także w szerokim zakresie na pomoc Polonii – od organizacji wydarzeń kulturalnych, przez wsparcie edukacyjne, po doradztwo i pomoc w codziennych wyzwaniach. Nasze działania charakteryzuje profesjonalizm i zaangażowanie, co gwarantuje wysoką jakość i efektywność realizowanych projektów.
Misją naszego Stowarzyszenia jest budowanie silnej, świadomej i zintegrowanej społeczności polonijnej, która z dumą może reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, jednocześnie będąc otwartą na dialog i współpracę z innymi kulturami. Poprzez naszą pracę, chcemy nie tylko przekazywać wiedzę i tradycje, ale również inspirować do indywidualnego rozwoju, kreatywności i poszukiwania własnej ścieżki w życiu, zawsze z pamięcią o polskich korzeniach.

***
Zarząd Stowarzyszenia:

Anna Szkotak – prezes zarządu


Karolina Głogowska – wiceprezes zarządu


Andrzej Szkotak – sekretarz zarządu

KRS 0001083398


***