Psycholodzy

dr Izabela GRZANKOWSKA

Psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Aktualnie pracuję jako adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W praktyce psychologicznej zajmuję się diagnozą kliniczną i prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kilkukrotnie uczestniczyłam w realizowaniu projektu Latająca Poradnia adresowanego do dzieci i rodziców mieszkających za granicą oraz nauczycieli szkół polonijnych. To doświadczenie pozwoliło mi poznać realia funkcjonowania rodzin polonijnych oraz ich problemy związane z rozwojem i wychowaniem dzieci. Mają one swoją specyfikę wynikającą z przebywania w wielojęzycznym i zróżnicowanym kulturowo środowisku, a zarazem są uniwersalne, bo dotyczą dzieci i rodziców. 

Naukę psychologii rozpoczęłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu studiów podjęłam pracę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rodzinnej Trzciance, a wkrótce potem – w poradni Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Ze względu na specyfikę pracy poszerzałam wiedzę w ramach kształcenia specjalizacyjnego w zakresie problemów psychologicznych osób chorych somatycznie. Równolegle w pracy naukowej zajmowałam się funkcjonowaniem psychologicznym dzieci z bólami brzucha i ich rodziców, co zaowocowało pracą doktorską na temat ich funkcjonowania i zakłóconej regulacji emocji. 

Stale pracuję jako nauczyciel akademicki. W pracy naukowej interesuję się relacjami dzieci i rodziców, i ich znaczeniem dla rozwoju i kształtowania osobowości młodego człowieka oraz problematyką funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Kompetencje zawodowe rozszerzyłam także o wykształcenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia w Toruniu, aby efektywnie korzystać w praktyce z gromadzonej wiedzy. 

Współpracuję z placówkami oświaty i stowarzyszeniami, w których prowadzę pracę psychologiczną i szkoleniową. Jako prezes Fundacji Salvus wraz z zespołem staram się realizować działania edukacyjne dla środowiska psychologów, nauczycieli, rodziców oraz ich podopiecznych.

Poza pracą pasjonuje mnie życie rodzinne, kontakt z naturą i sztuką.

dr Karolina GŁOGOWSKA

“Jestem psychologiem i socjoterapeutą.

Od 15 lat pracuję z dziećmi i ich rodzinami, początkowo jako wolontariuszka, później praktykantka i stażystka, a od 2012 roku jako dyplomowany psycholog

W gabinecie spotykam się z dziećmi i nastolatkami. Mam świadomość, że nieodłącznym elementem pracy z młodymi ludźmi są rodzice, więc staram się ich wspierać. W przypadku młodszych dzieci pracuję głównie z ich opiekunami, wspólnie poszukując rozwiązań dopasowanych do aktualnych potrzeb. 

System edukacji znam z wielu perspektyw, byłam uczennicą, pracowałam w szkole publicznej, jestem mamą ucznia. W ramach projektu Latająca Poradnia miałam możliwość poznania specyfiki szkół polonijnych. Cieszę się obserwując jak coraz więcej szkół „budzi się”. Chętnie wspieram nauczycieli w poszukiwaniu rozwiązań trudności, z którymi się borykają. 

Przygotowuję do pracy przyszłych pedagogów i psychologów będąc pracownikiem naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Katedrze Psychologii Wychowania prowadzę badania w obszarze przywiązania i rodzicielstwa uwzględniając w nich kontekst międzykulturowy.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i matką. 

Pasjonatką aktywnego spędzania wolnego czasu i czekolady.
Nałogowo kupuję książki i gram w gry planszowe.”

dr Agnieszka KRUCZEK

Psycholog, pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta CBT w trakcie szkolenia

W praktyce zawodowej zajmuję się diagnozą psychologiczną i psychoterapią w nurcie poznawczo-behawioralnym dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuję w tym zakresie pod superwizją. Dwukrotnie uczestniczyłam w realizacji projektu „Latająca Poradnia – online”  organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą (ORPEG) skierowanego do dzieci, młodzieży i rodziców mieszkających poza granicami Polski oraz nauczycieli szkół polonijnych. 

Ponadto, pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Naukę psychologii i pedagogiki rozpoczęłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po zakończeniu studiów podjęłam pracę w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Karolewie i Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Ze względu na specyfikę pracy poszerzałam swoją wiedzę podczas studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii i terapii młodzieży. 

W ramach pracy naukowej zajmowałam się m.in. funkcjonowaniem psychologicznym młodzieży prezentującej trudności w zachowaniu.  Napisałam kilka artykułów naukowych poruszających tą problematykę, m.in. „Agresja wśród dziewcząt dokonujących eksternalizacji problemów poprzez zachowania przestępcze i zdemoralizowane” czy  „Emotion control and anger expression style in relation to coping flexibility in groups of college students and high school students”. Z drugiej strony bliska jest mi perspektywa osób bezpośrednio zaangażowanych w wychowanie dzieci i młodzieży – nauczycieli. Badałam syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli w kontekście ich zasobów, co zaowocowało wydaniem książki zatytułowanej „Regulacyjna rola humoru w zespole wypalenia zawodowego nauczycieli”.  

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Poza pracą pasjonuje mnie życie rodzinne, wędrówki górskie, słuchanie muzyki filmowej i aktywność fizyczna.

mgr Dorota Maria SIKORA

Psycholog dziecięcy, terapeuta karmienia, terapeuta rodzin. “Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zdobywałam, pracując
w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych), Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej, instytucjach pomocy społecznej (PCPR, MOPS) oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere w Katowicach. Przez 5 lat konsultowałam rodziny zastępcze w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego w Bielsku-Białej.

Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu jako psycholog, gdzie podejmuję działania diagnostyczne i prowadzę terapię oraz w Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii w Pszczynie, gdzie zajmuję się kliniczną diagnozą i pracą terapeutyczną z dziećmi i ich rodzinami oraz terapią karmienia.

Wcześniej pracowałam w Zespole Niepublicznych Placówek Edukacyjnych w Pszczynie jako psycholog – terapeuta. Ukończyłam Diagnozę Kliniczną Dziecka i Jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, Przygotowanie Pedagogiczne, Studium Terapii Rodzin, zaawansowany Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 3-modułowy kurs terapii behawioralnej, Akademię Terapeuty Karmienia oraz inne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci. Posiadam szereg uprawnień diagnostycznych. Dwukrotnie brałam udział w projekcie „Latająca Poradnia – online” jako konsultant – psycholog, w ramach którego konsultowałam wielojęzyczne dzieci i ich rodziców. Jestem autorką narzędzi wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz publikacji naukowych z zakresu zaburzeń odżywiania. Regularnie współpracuję z czasopismami
dla rodziców, publikując teksty z zakresu psychologii dziecka.

mgr Justyna ŁUKOMSKA

Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie ACT- Akceptacji i Zaangażowania (w trakcie procesu szkoleniowego ) oraz terapię w nurcie CBT. Ukończyłam także I stopień TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) i III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania.

Całe moje życie zawodowe związane jest z nauczaniem- organizuję warsztaty psychoedukacyjne i Treningi Umiejętności Społecznych. Prowadzę także wykłady dla studentów psychologii i pedagogiki.

Przez kilka lat pracowałam w szkołach polonijnych w Belgii- w Leuven i w Antwerpii, (wcześniej także w Polsce), co pozwoliło mi na dogłębne poznanie trudności, z jakimi boryka się polonijna młodzież oraz ich rodzice. W terapii z młodzieżą poruszam m.in. trudne tematy alienacji, wyobcowania, tęsknoty, stresu, napięć, lęków czy ciężkich stanów emocjonalnych.

Stawiam na relację terapeutyczną, głęboko wierząc w sprawczość drugiego człowieka. 

Moim celem jest stworzenie empatycznego kontekstu dla zmiany, który będzie wspierał zaangażowane działania drugiej osoby.

Zafascynowana Trzecią Falą Behawioryzmu, wiem jak ważna jest w procesie zdrowienia  relacja. W swojej pracy łączę wiele technik, patrząc na drugą osobę całościowo. 

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, propagatorką rodzicielstwa bliskości i języka NVC. Lubię wędrówki po górach, dobre kino i jeszcze lepszą książkę.