Pedagodzy

mgr Patrycja KNAPEK 

Terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog, nauczyciel języka angielskiego.

Od 13 lat czynnie pracuję z dziećmi w placówce państwowej jako nauczyciel przedszkolny oraz nauczyciel języka angielskiego. Jestem koordynatorem projektów Erasmus+. Zawsze czułam, że moja droga zawodowa jeszcze nie jest całkowicie pełna.

Zauważając coraz większe potrzeby dzieci z zakresu przetwarzania bodźców sensorycznych, ukończyłam kurs integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie, dający mi uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Otworzyłam prywatny gabinet, który oferuje zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

W swojej pracy zawsze staram się szukać możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dlatego uczestniczę w wielu kursach i szkoleniach. W ostatnich dwóch latach uczestniczyłam w projekcie „Latająca Poradnia” dzięki któremu miałam możliwość prowadzenia konsultacji dla dzieci zamieszkujących kraje UE i nie tylko.