Logopedzi i Neurologopedzi

prof. dr hab. Mirosław MICHALIK

Opiekun naukowy projektu Poradnia Polonijna.

Językoznawca, logopeda, współprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy PAN.

Zatrudniony w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Koordynator międzyuczelnianych studiów podyplomowych “Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii”. Członek Pracowni Gerontologopedii Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów IFP UP w Krakowie.

Jest autorem ponad stu czterdziestu publikacji naukowych.

Biegły sądowy z zakresu logopedii.

mgr Anna SZKOTAK

Neurologopeda, logopeda, provider metody Neuroflow – diagnozy i treningu zaburzeń przetwarzania słuchowego.

“Sztuki jaką jest logopedia uczyłam się podczas studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jeszcze w czasie ich trwania wyjechałam na stypendium do Brukseli, gdzie przez rok studiowałam na tamtejszym uniwersytecie. Etap ten zapoczątkował moją przygodę z wielojęzycznością. To tam po raz pierwszy zetknęłam się z Polonią i stawiałam pierwsze kroki jako logopeda polonijny. Tam też cieszyłam się z pierwszych terapeutycznych sukcesów oraz martwiłam niepowodzeniami.

Praca w polskiej sekcji Szkoły Europejskiej nr 1 w Brukseli (EEB1), współpraca z Punktem Konsultacyjnym przy Polskiej Misji Katolickiej oraz z polskimi ośrodkami dydaktycznymi w Leuven, były niewątpliwie cennymi etapami kształtującymi mnie nie tylko jako terapeutę ale i człowieka. W 2017 r. ukończyłam również podyplomowe studia neurologopedyczne prowadzone przez Collegium Medicum UJ oraz Zakład Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2018 r., po 10 latach pobytu w Belgii wróciłam do domu. Obecnie mieszkam w swej rodzinnej, górskiej miejscowości na południu Polski. Pracuję jako neurologopeda w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz w Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Ustroniu. Miejsce to jest niewątpliwie niepowtarzalne. Nigdy wcześniej dotąd nie spotkałam tylu wspaniałych, mądrych, kreatywnych i inspirujących osób w jednym miejscu. Jestem wdzięczna za to, że mogę wśród nich przebywać i od nich się uczyć.

W 2020 i 2021 r. brałam udział w projekcie “Latająca Poradnia – online” organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą (ORPEG). Jego celem było przeprowadzenie konsultacji – w związku z pandemią w trybie online – logopedycznych, psychologicznych, oraz fizjoterapeutycznych. W ramach projektu przebadane zostało blisko 1000 dwu- i wielojęzycznych dzieci z wielu krajów świata. Doświadczenie to przypomniało mi o potrzebach rodzin polskojęzycznych mieszkających poza granicami naszego kraju. Pokazało również, że dwujęzyczność, z całym swoim bogactwem jest także taką sytuacją w życiu młodego człowieka, w której musimy być wyjątkowo uważnymi.

Od stycznia 2021 roku prowadzę również własną działalność pod szyldem InterLogo Logopeda Polonijny – zajęcia logopedyczne online dla dzieci polonijnych z całego świata. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki chłopców w wieku szkolnym.”

mgr Natalia GÓRKA-PIK 

Neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji,  specjalista karmienia terapeutycznego, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny, instruktor emisji głosu, terapeuta integracji sensorycznej (SI), terapeuta ręki, specjalista metod: BI, EEG Biofeedback, Johansen IAS. 

Odbyła kilkadziesiąt kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej. Uczestniczyła w wielu konferencjach logopedycznych jako słuchacz i prelegent. Przez wiele lat organizowała seminaria naukowe, szkolenia i konferencje poświęcone diagnozie i terapii dzieci. Jest autorką artykułów w prasie specjalistycznej z zakresu terapii logopedycznej, dysfagii, jedzenia i integracji sensorycznej, oraz autorką i prowadzącą warsztaty i szkolenia dla logopedów i nauczycieli z neurologopedii, terapii SI, terapii ręki itp. Współautorka książki “Strategie sensoryczne  jedzeniu i mówieniu” (Wyd. Harmonia, 2020).

Na co dzień specjalizuje się w wyzwaniach w zakresie trudności z przyjmowaniem pokarmów przez dzieci i młodzież: neofobia żywieniowa, wybiórczość pokarmowa, ARFID, terapia osób z sondami i PEG-ami, elektrostymulacja oraz integracja sensoryczna; a także komunikacja dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy i spektrum autyzmu. Ponadto aktywnie prowadzi terapię integracji sensorycznej (SI) oraz terapię pedagogiczną. Zaangażowana w liczne projekty badawcze. 

Prowadzi Szkołę Jedzenia Tadek Niejadek – @szkolajedzeniatadekniejadek.

mgr Gabriela KULIG-GOC

Neurologopeda, logopeda, mioterapeuta, terapeuta karmienia, filolog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestniczka licznych szkoleń i kursów w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, układu stomatognatycznego, fizjoterapii stomatologicznej i dziedzin pokrewnych. Prelegentka ogólnopolskich konferencji naukowych, autorka artykułów logopedycznych. Od wielu lat związana ze stomatologią. Prowadzi profil w social mediach pod nazwą @neurologopedawstomatologii, publikując treści dla rodziców i specjalistów. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując początkowo jako logopeda, a następnie neurologopeda w: centrum stomatologii, centrum rehabilitacji, niepublicznym zespole placówek edukacyjnych oraz w szpitalu wojewódzkim na oddziale neurologii i neonatologii. Dzięki tak bogatemu doświadczeniu, dostrzega ogromną potrzebę holistycznego, interdyscyplinarnego i zindywidualizowanego podejścia do każdego pacjenta. Ściśle współpracuje m. in. z: ortodontami, chirurgami szczękowo-twarzowymi, fizjoterapeutami oraz psychologami.

W 2020 roku brała udział w projekcie „Latająca Poradnia – online”, organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą (ORPEG), konsultując dwu- i wielojęzyczne dzieci, oraz udzielając wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Prywatnie mama Poli, miłośniczka motoryzacji i powieści kryminalnych.