• Fizjoterapia,  Logopedia,  Psychologia

  Bo postawa to podstawa!

  Ocena postawy, ocena napięcia mięśniowego, ocena zakresów ruchomości oraz związanej z tym funkcji aparatu ruchu to nieodzowny element w ortodoncji. Fizjoterapeuta doskonale wie, że ciało to jedność. Często trudności dziecka wymagają pomocy specjalistów z wielu dziedzin (ortodonta, fizjoterapeuta, logopeda, psycholog). Nieprawidłowy rozkład napięcia mięśniowego czy asymetria w ustawieniu barków, łopatek, trójkątów talii, miednicy będą bezpośrednio wpływały na nieprawidłowości w zakresie zgryzu. Efektywne leczenie ortodontyczne wymaga spojrzenia holistycznego na ciało dziecka. Nie tylko w kontekście stawów skroniowo-żuchwowych czy ruchomości klatki piersiowej ale również np. ustawienia stawów skokowych czy stawów kolanowych. Jako fizjoterapeuta dziecięcy z wieloletnim stażem gwarantuję, że jeśli maluch ma zaburzenia napięcia mięśniowego w obszarze kończyn dolnych to poprzez taśmy mięśniowo-…

 • Psychologia,  Psychoterapia

  HEKSAFLEX ACT- Model elastyczności psychologicznej. 

  Czym jest Heksaflex? To 6 kluczowych procesów  stanowiących o naszych życiowych umiejętnościach adaptacyjnych, składających się na umieszczoną w samym centrum elastyczność psychologiczną.       Co wchodzi w skład tych 6 procesów?  Akceptacja- to otwieranie się na bolesne uczucia, pragnienia, emocje i robienie im miejsca.  Defuzja– to oddzielenie się od własnych myśli, zrobienie kroku w tył i przyglądanie się im, zamiast zanurzenia w nie. Twoje myśli nie zasłaniają Ci już świata.  Kontakt z chwilą obecną– to bycie obecnym, świadome koncentrowanie się na tym, co dzieje się w danym momencie.  Wartości– to dogłębne rozpoznawanie tego, co ważne. Jak chcesz, by wyglądało Twoje życie? Co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne? Jak chcesz postępować? Jak chcesz żyć?  Ja jako kontekst– to czysta świadomość. To ta część mnie, przygląda się swoim myślom,…

 • Logopedia

  Aksjologopedia 

  Dość nieoczywisty termin aksjologopedia, mimo iż słowotwórczo analogiczny do aksjolingwistyki, jest przeze mnie rozumiany nie w kategoriach jakiegoś kierunku badań logopedycznych, którego przedmiotem są wartości i wartościowanie jako element semantyczny systemu języka oraz jako sposoby eksplikacji wartości na gruncie logopedii, lecz raczej jako pewna przestrzeń, platforma w obrębie praktyki i teorii zaburzeń mowy związana z propagowaniem i obroną wartości etycznych w świecie logopedii, zarówno tej praktycznej, służącej pacjentowi, jaki i teoretycznej, naukowej, umożliwiającej poznawanie jakiegoś wyimka rzeczywistości. O wartościach w logopedii zaczęło być głośno za sprawą koncepcji logopedii opartej na dowodach (Evidence based speech therapy – EBST), wywodzącej się wprost z zasady terapii (praktyki) opartej na dowodach (Evidence based practice…

 • Psychologia,  Psychoterapia

  O Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach…

  Nurt psychoterapeutyczny jakim jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) powstał niejako w kontrze do podstawowych założeń terapii tradycyjnej, która to w dużej mierze koncentruje się na problemach. Z kolei Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach niesie pomoc terapeutyczną, która polega na tym, by klient w swoim umyśle, za pomocą własnych słów, samodzielnie zbudował taki wycinek swojej rzeczywistości, w której będzie miał możliwość ku temu, by zaspokoić swoje potrzeby w sposób przydatny i najbardziej sobie użyteczny. Ericksonowskie założenie, że każdy zna rozwiązania swoich problemów, tylko nie wie, że je zna stanowiło inspirację dla twórców nurtu. SŁOWA Dla mnie, logopedy zajmującego się językami i słowem – szczególnie ważne w TSR jest postrzeganie języka, jako…

 • Fizjoterapia,  Integracja sensoryczna

  SAMOregulacja 

  Samoregulacja jako proces utrzymujący nas w równowadze, jako zdolność organizmu do harmonii w zakresie pobudzenia i wyciszenia. Wreszcie samoregulacja jako fundament rozwoju w obecnym hipersensorycznym środowisku. Kiedy warto zwolnić? Jak rozpoznać, że nasze dziecko potrzebuje „urlopu”? Kiedy zwrócić uwagę na przestymulowanie i czym ono jest? Często myśląc o samoregulacji myślimy w kontekście emocji i samokontroli. Zastanawiamy się w jaki sposób nasze dziecko może poradzić sobie ze stresem, przeciążeniem czy przebodźcowaniem oraz jak my dorośli możemy mu pomóc? Czy da się pomóc jeśli używamy terminu SAMOregulacja? Jako terapeuta Integracji Sensorycznej i fizjoterapeuta odpowiem: TAK! …. co więcej da się nie tylko pomóc jeśli już „problem” wystąpi ale da się też zapobiegać…

 • Psychologia

  ACT-owe wprowadzenie, czyli o relacji słów kilka

  Od kilku lat, w Polsce widać bardzo duże zainteresowanie nurtem terapii zwanej ACT. Jest to, bardzo dobrze przebadana i ugruntowana w świecie naukowym forma pomocy psychoterapeutycznej.  ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania) to tzw. Trzecia Fala Behawioryzmu. To naprawdę świetna ewolucja terapii poznawczo-behawioralnej i co najważniejsze, jest skrojona na nasze czasy i potrzeby współczesnego człowieka. Człowieka, którego coraz trudniej włożyć w ciasne ramy diagnozy, bo wiele objawów cierpienia nawarstwia się, powiela i krzyżuje. Dlatego, co istotne – ACT odrzuca diagnozę stricte, stawiając na piedestale człowieka, jego uczucia i wartości. A wszystko to zaczyna się od cierpienia. To nieodłączny element naszego życia i żadne warunki zewnętrzne nie są w stanie zagwarantować nam,…

 • Audiologia,  Logopedia

  O usznej lateralizacji, dominacji, separacji, asymetrii i ich ocenie raz jeszcze

  Trudno o jednoznaczną definicję odnoszącą się do terminu „lateralizacja”. Mroziak (1992) proponuje, by używać go wymiennie z terminem „asymetria” – co należy rozumieć jako przewagę stronną dotyczącą zarówno parzystych organów, jak i funkcji psychicznych. Martin (2001) używa terminu „lateralizacja” równoznacznie z określeniami „dominacja” oraz „asymetria funkcjonalna”, co dotyczy preferencji użycia jednej części ciała lub jej wiodącej funkcji. Rola wiodąca zakłada częstszy wybór narządu, wykonywanie bardziej skomplikowanych zadań za jego pomocą, precyzyjniej, lepiej, szybciej i z większą siłą (Panasiuk 2018). W akustyce i audiologii interesujący nas termin „lateralizacja słuchowa” dotyczy lokalizacji źródła dźwięku. Używa się go np. w kontekście separacji usznej (Krzyżak 2023). Według Kurkowskiego (2013) najsensowniejsze wydawałoby się używanie terminu…

 • Logopedia

  Logopedia oparta na dowodach

  Koncepcja logopedii opartej na dowodach, Evidence based speech therapy (EBST), wywodzi się wprost z zasady terapii (praktyki) opartej na dowodach (Evidence based practice – EBP), która z kolei ma swe źródło w medycynie oparta na faktach, Evidence based medicine – EBM. Ta ostatnia polega na integracji wyników najlepszych badań z wiedzą kliniczną i wartościami prezentowanymi przez pacjentów (Pluta-Wojciechowska 2019). Zdaniem Woźniaka EBP oznacza interdyscyplinarne podejście do praktyki klinicznej, oparte na dowodach – to jest na wynikach badań, które pochodzą z systematycznego gromadzenia danych, uzyskiwanych w drodze obserwacji i eksperymentów, realizowanych przy zachowaniu ścisłych rygorów metodologii badań naukowych (Woźniak 2017). Stadia każdego procesu respektującego zasadę EBP powinny być następujące: 1. Sformułowanie…

 • Logopedia,  Wybiórczość pokarmowa

  Bądźmy wzorem – wyłączmy TV i odłóżmy smartfon przy posiłku

  “Kiedy coś odrywa uwagę jednostki od jedzenia staje się ona w mniejszym stopniu świadoma tego, ile je, i gorzej zapamiętuje swoje zachowania żywieniowe “ (Ogden J., 2010). Ekran telewizora, telefonu może wydawać się zbawicielem podczas posiłku, szczególnie gdy jest używany do uspokojenia płaczącego malucha. Włączenie ulubionej piosenki, bajki, programu telewizyjnego dziecka może wydawać się łatwiejsze niż zachęcanie do odpowiednich zachowań i zaangażowania w jedzenie. Czasem to jedyny i możliwy sposób nakarmienia dziecka. Bo w innych “okolicznościach” nie zje nic. Kiedy dorosły wręcza dziecku elektroniczny stymulant, ponieważ dziecko nie chce jeść jest niejako wzmacniane. Ponadto traci ono uważność podczas posiłku i nie kontroluje swego ciała i sygnałów głodu, sytości z niego…

 • Psychologia,  Wybiórczość pokarmowa

  Responsywne karmienie w przedszkolu

  Trudności w karmieniu dziecka spędzają sen z powiek niejednemu rodzicowi i nauczycielowi wychowania przedszkolnego. Nierzadko jednak podejmowane przez nich oddziaływania, oparte na stosowaniu presji, przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego – trudności się pogłębiają, a dziecko odczuwa jeszcze większy lęk i niechęć. Trudności w karmieniu deklaruje coraz więcej rodziców i nauczycieli placówek przedszkolnych. Przyczyn może być bardzo wiele, zatem do problemów w jedzeniu u każdego dziecka powinno się podchodzić indywidualnie. Trudności w  karmieniu mogą mieć charakter organiczny (np. dysfagia, ból, wymioty, biegunka, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego) lub behawioralny (m.in. akceptowanie bardzo ograniczonego repertuaru produktów żywnościowych, zaprzestanie jedzenia wskutek traumy związanej z jedzeniem np. zadławienia, występowanie wymiotów w związku z bodźcami sensorycznymi jedzenia).…